Nasza pierwsza morska wyprawa. Cz. 2. Czy płynie z nami kapitan? Tak, ale wpław! :D